Geschiedenis van De Veenborg

‘MOOI DIENTJE’ UIT FOXHAM

Aan de Borgweg nabij Foxham stond tot het jaar van de afbraak — dat was in 1925 — de buitenplaats „Tilburg” met aangrenzend bos, beter bekend onder de naam „Arnhem’s Bos. De bewoners van „Tilburg” trokken in de vorige eeuw nogal de aandacht. Het waren, zeker voor deze streek, kleurrijke figuren.

In 1841 woonde Pieter van Arnhem er, afkomstig uit Nijmegen, die deelgenoot was van de jeneverstokerij uit aardappelen bij het buiten „Jagtwijk” te Foxham.

Zijn zoon Atje was gehuwd met Gezina Warmolts. Deze laatste mevrouw Van Arnhem—Warmolts, die tot haar overlijden in 1923 op „Tilburg” heeft gewoond, was nogal ijdel uitgevallen. Zij voelde zich altijd – ten zeerste gestreeld als kinderen haar met zeker ontzag vroegen: „Majesteit, mogen wij in Uw bossen?” Mevrouw knikte dan en gaf’ genadig to.t antwoord: „Zeker, kinderen, zeker”.

Haar dochter Sieberdina Maria van Arnhem, in de verre omtrek bekend onder de bijnaam „Mooi Dientje”, kreeg van vader Atje een bijzonder vrije opvoeding. Het verhaal gaat, dat ze — inrijgen was in haar jonge jaren een rage — een zeemleer om haar lichaam bond om zich beter te kunnen insnoeren. „ Mooi Dientje” was enig kind en werd als jongen opgevoed. Ze reed paard en rookte sigaren. Maar dat belette niet dat het lustige meisje op de hoogtepunten der festijnen, die in een soort spiegelzaal werden gevierd, aangemoedigd werd, op de tafel exotische dansen uit te voeren.

Op de Borgweg, die langs „Tilburg” liep, werden af en toe harddraverijen gehouden. Om zich de tot vrijpostigheden geneigde boerenjongens van het lijf te houden, hanteerde „Mooi Dientje” dan duchtig de rijzweep. Ter voltooiing van haar opvoeding werd zij omstreeks 1885 naar Parijs gestuurd, waar Clemenceau het zijne tot die opvoeding heeft bijgedagen. Later trouwde zij met een Groninger arts, die een opvallende gelijkenis met Willem 111 vertoonde en bij wie ze vier kinderen kreeg. Die arts was haar op de duur te avontuurlijk; ze ging van hem scheiden en hertrouwde met een miljonair uit New Orleans.

Haar moeder bleef op haar terugkeer hopen en zat soms de hele dag op het bordes van de borg te kijken. Zo nu en dan stuurde zij de juffrouw van de huishouding de oprijlaan af ter verkenning. Enkele maanden voor haar moeders dood is Dientje inderdaad nog naar Foxham teruggekeerd. Later ging ze met de antieke inboedel van „Tilburg” terug naar New Orleans, waar zij ook is gestorven. De veenborg werd in 1925 gesloopt en het bos gerooid.